អ្នកណាយកឈីសរបស់ខ្ញុំទៅណាហើយ?

អ្នកណាយកឈីសរបស់ខ្ញុំទៅណាហើយ? Who Moved My Cheese? គឺជាគំនូរជីវចលភាសាអង់គ្លេសខ្លីមួយ ដែលផលិតឡើងក្រោយពីសៀវភៅ Who Moved My Cheese? ជាប់ចំណាត់លក់ដាច់បំផុតក្នុងលោក។ វាជាសាច់រឿងមួយដែលមានតួអង្គ៤នាក់(កណ្តុរ២ក្បាល និងមនុស្ស២នាក់) តំណាងអោយមនុស្ស៤ប្រភេទ៖ ចេះស្ទាបស្ទង់ និងធ្វើការផ្លាស់ប្អូរមុនគេ ធ្វើការផ្លាស់ប្អូរលឿន មិនព្រមទទួលការផ្លាស់ប្អូរនៅពេលដំបូង តែក្រោយមកទទួលយកការផ្លាស់ប្អូរដែលអាចនាំអោយមានលទ្ធផលល្អជាងមុន មិនព្រមទទួលការផ្លាស់ប្អូរដោយគិតថាអាចនឹងធ្វើអោយស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុន រឿងនេះអប់រំមនុស្សយើងអោយចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ និងតស៊ូទៅមុខជានិច្ច កុំអោយផ្តេកផ្តួលនឹងផាសុកភាពដែលមានស្រាប់ ហើយក្រោកឈរដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ។ ចង់ដឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាដូចតទៅ៖