ព្រះបរិត្ត រតនៈសូត្រ យានី

តបតាមបណ្តាំសម្តេចព្រះគ្រូ ក្បួនតម្រា និងដំណាលតគ្នាពីដូនតាមក បានបញ្ជាក់ថា កាលណាស្រុកទេសមានគ្រោះពីជម្ងឺអាសន្នរោគ ព្រះសង្ឃ និងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ តែងនាំប្រជាជនក្នុងភូមិសូត្ររតនៈសូត្រជាងរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជៀសជម្ងឺអុតត្បាតចង្រៃចេញពីភូមិ និងកុំអោយកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនទាំងអស់។ ដូច្នេះ សូមបងប្អូនសូត្រ ឬចាក់ ព្រះបរិត្ត រតនៈសូត្រ យានីវែង នេះនៅផ្ទះជាប្រចាំ ដើម្បីជៀសផុតពីរោគចង្រៃ COVID-19 នេះផង។

ការអុជធូបអោយបានត្រឹមត្រូវ

នៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំជូត របស់ប្រពៃណីយ៍បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកាត់ចិនហើយ តើអ្នកបានរៀបចំផ្ទះសម្រាប់ពិធីហើយឬនៅ? កម្មវិធី 3 Fun Cambodia បានអញ្ចឹងកុងដែលជាគ្រូចិនសែមករៀបរាប់អំពីការរៀបចំអុជធូបសែនជូនកុងម៉ាជីដូនជីតា និងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ និងរកស៊ីមានបានក្នុងពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន។ ចង់ថា កុងបានណែនាំអ្វីខ្លះនោះ តោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖