លទ្ធផល #199602140400MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី14 ខែ02 ឆ្នាំ១៩៩6 វេលាម៉ោង០៤ និង០០នាទីព្រឹកព្រលឹម ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វពស់ពណ៌ស ដែលកើតនៅឆ្នាំកណ្តុរក្រហម ដូច្នេះអ្នកមានធាតុមាស។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ១៦ឆ្នាំ រហូតដល់២៥ឆ្នាំ។ លុះវ័យឈានដល់២៦ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចម្តងៗតែវាមិនធ្លាក់ចុះដុនដាបនោះទេ លុះត្រាអ្នកឈានដល់វ័យ៦៦ដល់៧៥ឆ្នាំដែលជាពេលទាបបំផុត។ ផុតពីហ្នឹងអ្នកនឹងសោយសុខនៅវ័យចាស់របស់អ្នក។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីលើករាសីរបស់អ្នកអោយខ្ពស់ចាប់ពីឥឡូវ។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុដី(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុដីមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុដីមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុឈើ និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុដីជាធាតុសំណាង។ ទៅកន្លែងណាក៏ដោយ គួរនៅកណ្តាលនៃកន្លែងនោះ ដើម្បីនាំសំណាង បន្ទប់គេគួរនៅកណ្តាលផ្ទះ គួរតាំងរូបសត្វគោ នាគ ចៀម ឬឆ្កែ កុំគិតច្រើនពេក…

អ្នកណាយកឈីសរបស់ខ្ញុំទៅណាហើយ?

អ្នកណាយកឈីសរបស់ខ្ញុំទៅណាហើយ? Who Moved My Cheese? គឺជាគំនូរជីវចលភាសាអង់គ្លេសខ្លីមួយ ដែលផលិតឡើងក្រោយពីសៀវភៅ Who Moved My Cheese? ជាប់ចំណាត់លក់ដាច់បំផុតក្នុងលោក។ វាជាសាច់រឿងមួយដែលមានតួអង្គ៤នាក់(កណ្តុរ២ក្បាល និងមនុស្ស២នាក់) តំណាងអោយមនុស្ស៤ប្រភេទ៖ ចេះស្ទាបស្ទង់ និងធ្វើការផ្លាស់ប្អូរមុនគេ ធ្វើការផ្លាស់ប្អូរលឿន មិនព្រមទទួលការផ្លាស់ប្អូរនៅពេលដំបូង តែក្រោយមកទទួលយកការផ្លាស់ប្អូរដែលអាចនាំអោយមានលទ្ធផលល្អជាងមុន មិនព្រមទទួលការផ្លាស់ប្អូរដោយគិតថាអាចនឹងធ្វើអោយស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុន រឿងនេះអប់រំមនុស្សយើងអោយចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ និងតស៊ូទៅមុខជានិច្ច កុំអោយផ្តេកផ្តួលនឹងផាសុកភាពដែលមានស្រាប់ ហើយក្រោកឈរដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ។ ចង់ដឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាដូចតទៅ៖

លទ្ធផល #199409280400FEMALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២៨ ខែ០៩ ឆ្នាំ១៩៩៤ វេលាម៉ោង០៤ និង០០នាទីព្រឹកព្រលឹម ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វពស់ពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្កែពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដី។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៥៦ឆ្នាំ រហូតដល់៦៥ឆ្នាំដែលជាចំនុចខ្ពស់បំផុត។ លុះវ័យឈានដល់៦៦ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចតែវាមិនធ្លាក់ចុះដុនដាបនោះទេ លុះត្រាអ្នកឈានដល់វ័យជរានៅពេលអាយុ៩៥ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីលើករាសីរបស់អ្នកអោយខ្ពស់ចាប់ពីឥឡូវ។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង ធាតុដី និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ អ្នកនឹងមានសំណាងនៅរដូវផ្ការីក ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំខ្លា និងឆ្នាំទន្សាយ ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែខ្លា និងខែទន្សាយ ថ្ងៃសំណាងរបស់អ្នក៖ ថ្ងៃខ្លា…

លទ្ធផល #198710171200MALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី១៧ ខែ១០ ឆ្នាំ១៩៨៧ វេលាម៉ោង១២ និង០០នាទីថ្ងៃត្រង់ ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វជ្រូកពណ៌ត្នោត ដែលកើតនៅឆ្នាំទន្សាយពណ៌ក្រហម ដូច្នេះអ្នកមានធាតុដី។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ២២ឆ្នាំ រហូតដល់៥១ឆ្នាំដែលជាចំនុចខ្ពស់បំផុត។ លុះវ័យឈានដល់៥២ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចក្នុងពេល១០ឆ្នាំម្តងៗ តែវាមិនធ្លាក់ចុះដុនដាបនោះទេ លុះត្រាអ្នកឈានដល់វ័យជរានៅពេលអាយុ៨២ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីលើករាសីរបស់អ្នកអោយខ្ពស់បន្ថែមទៀត។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុឈើ(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុឈើមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុឈើមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង ធាតុដី និងធាតុទឹកផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ អ្នកនឹងមានសំណាងនៅរដូវផ្ការីក ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំខ្លា និងឆ្នាំទន្សាយ ខែសំណាងរបស់អ្នក៖ ខែខ្លា និងខែទន្សាយ ថ្ងៃសំណាងរបស់អ្នក៖…

ការអុជធូបអោយបានត្រឹមត្រូវ

នៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំជូត របស់ប្រពៃណីយ៍បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកាត់ចិនហើយ តើអ្នកបានរៀបចំផ្ទះសម្រាប់ពិធីហើយឬនៅ? កម្មវិធី 3 Fun Cambodia បានអញ្ចឹងកុងដែលជាគ្រូចិនសែមករៀបរាប់អំពីការរៀបចំអុជធូបសែនជូនកុងម៉ាជីដូនជីតា និងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ និងរកស៊ីមានបានក្នុងពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន។ ចង់ថា កុងបានណែនាំអ្វីខ្លះនោះ តោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

ប្រជុំគាថាមហាស្នេហ៍

គាថា មហាស្នេហ៍ ចន្ធូ អភកន្ទរូ ពិធិ ពិយូ ទេវៈមនុស្សនំ ឥទ្ធិយោបុរិ សូ ម អ ឧ ឧ ម អ ឥស្វា ស ឥកវិទិ ៚ គាថាស្នេហ៍ផ្លុំលើស្ករគ្រាប់ ហើយបៀមពេលនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នា ឳម នមោ ពុទ្ធាយៈ ពុទ្ធំ សរទ្ធិ ធម្មំ សរទ្ធិ សង្ឃំ សរទ្ធិ ជតំ សម រេ ម ម អេហិ អេហិ ជយ អេហិ សព្វេ ឆាណា ពហុឆាណា អេហិ ៚ គាថាសារិកាលិនថោង សុវណ្ណ បោត្ថកោ អយំ រាជា វនវណា សារិកានំ មហាសុត្តោ សុវិបោត្ថកោ ចភកស ៚…

លទ្ធផល #198312051800MALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០៥ ខែ១២ ឆ្នាំ១៩៨៣ វេលាម៉ោង១៨ និង០០នាទីយប់ ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វទន្សាយពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំជ្រូកពណ៌ខ្មៅ ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ៣៩ឆ្នាំ រហូតដល់៦៨ឆ្នាំ។ លុះវ័យឈានដល់៦៩ឆ្នាំ រាសីអ្នកនឹងចុះបន្តិចក្នុងពេល១០ឆ្នាំ បន្ទាប់មករាសីអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើននៅពេលឈានដល់ ៧៩ដល់៨៨ តែក៏មិនទាបដល់កាលដែលអ្នកមានវ័យ១៩ដល់២៨ឆ្នាំដែរ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុភ្លើង(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុភ្លើងមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុភ្លើងមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុដី ធាតុឈើ និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុភ្លើងជាធាតុសំណាង។ អ្នកនឹងមានសំណាងនៅរដូវក្តៅ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វពស់ សត្វខ្លា សត្វឆ្កែនិងសត្វសេះ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំពស់…

លទ្ធផល #198602222200FEMALEPM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី២២ ខែ០២ ឆ្នាំ១៩៨៦ វេលាម៉ោង២២ និង០០នាទីយប់ ភេទស្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វមាន់ពណ៌ក្រហម ដែលកើតនៅឆ្នាំខ្លាពណ៌ក្រហម ដូច្នេះអ្នកមានធាតុភ្លើង។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់តាំងពីអ្នកនៅតូចមកម៉្លេះ លុះដល់អាយុ២៦ឆ្នាំ រាសីរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៥៥ដែលជាចំនុចទាបបំផុត។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៥៦ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមឡើងមកវិញរហូតដល់អាយុ៧៥ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុដី(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុដីមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុដីមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុទឹក និងធាតុមាសផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុដីជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វគោ សត្វនាគ សត្វពពែ និងសត្វឆ្កែ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំគោ ឆ្នាំនាគ ឆ្នាំពពែ និងឆ្នាំឆ្កែ…

លទ្ធផល #198511010400MALEAM

លទ្ធផលរបស់អ្នកកើតថ្ងៃទី០១ ខែ១១ ឆ្នាំ១៩៨៥ វេលាម៉ោង០៤ និង០០នាទីព្រឹក ភេទប្រុស នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត បានអោយឃើញថា អ្នកជាសត្វនាគពណ៌បៃតង ដែលកើតនៅឆ្នាំគោពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកមានធាតុឈើ។ ១. ជោគជាតារាសីឡើងនិងចុះពីកំណើតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក៖ តបតាមការវិភាគបានអោយឃើញថា រាសីជីវិតរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយុ៣៦ដែលជាចំនុចកំពូល។ នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យ៣៧ឆ្នាំ រាសីនឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះរហូតដល់អាយុ៥៦ និងឡើងបន្តិចមកវិញនៅចន្លោះអាយុ៥៧ដល់៦៦។ បន្ទាប់ពីនោះ រាសីរបស់អ្នកនឹងចុះទាបបំផុតនៅចន្លោះអាយុពី៦៧ ដល់ ៧៦ឆ្នាំ។ ជាដំបូន្មាន ចូរធ្វើតាមការណែរនាំតាមចំនុចទី២ និងទី៣ ខាងក្រោម ដើម្បីកែររាសីរបស់អ្នក។ ២. ធាតុសំណាង៖ យោងតាមការគុណគូ វិភាគលើពេលវេលាកើត និងយោងទៅលើធាតុយីងយ៉ាងទាំង៥ ធាតុសំណាងរបស់អ្នកគឺ ធាតុទឹក(ចុចដើម្បីមើលបន្ថែម) ។ បើកាលណាធាតុទាំង៥នោះមានសមតុល្យ ឬស្មើគ្នា នោះជីវិតរបស់យើងនឹងរីកចម្រើន មានលាភជ័យហូរចូលយ៉ាងលើសលប់ជាក់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវស្វែងរកធាតុទឹកមកបង្គ្រប់ជាចំបង។ មិនត្រឹមតែធាតុទឹកមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកក៏ត្រូវការធាតុភ្លើង និងធាតុឈើផងដែរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយធាតុទាំង៥មានសមតុល្យ។ នៅពេលដែលមានសមតុល្យហើយ នោះរាសីរបស់អ្នកនឹងឡើងលើសពីជោគជាតារាសីពីកំណើតទៅទៀត។ ៣. ការណែនាំបន្ថែមលើធាតុសំណាងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសំណាងនៅក្នុងជីវិត៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានធាតុទឹកជាធាតុសំណាង។ សត្វសំណាងរបស់អ្នក៖ សត្វជ្រូក សត្វស្វា និងសត្វនាគ ឆ្នាំសំណាងរបស់អ្នក៖ ឆ្នាំកុរ និងឆ្នាំជូត…

បង្កើត YouTube Channel

ការបង្កើត YouTube Channel គឺជាវិធីមួដ៏ងាយស្រួលបំផុត ហើយអ្នកមិនចាំបាច់វិនិយោគប្រាក់ឡើយ។ មានគេមើល YouTube មានប្រហែលជា ៥០០០លានវីដេអូក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ Felix Kjellberg ម្ចាស់របស់ PewDiePie រកចំនូលបាន១២លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ពី YouTube Channel របស់គាត់។ អ្នកក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដែរ! សាកសមសម្រាប់អ្នកដែល ចូលចិត្តបង្កើតវីដេអូ ចូលចិត្តនិយាយហើយថតវីដេអូខ្លួនឯង ថតវីដេអូឯកសារ ឬរឿងខ្លី ជំនាញដែលត្រូវការមានសមត្ថភាពបង្កើតវីដេអូដោយប្រើកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬកាមេរ៉ាវីដេអូ ការចំណាយពេលកិច្ចការនេះត្រូវការពេលវេលាតិចឬច្រើន អាស្រ័យលើវីដេអូរបស់អ្នក។ វាអាចត្រូវការត្រឹមតែ២ ទៅ៥នាទី ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់ការថត និងកែរតម្រូវវីដែអូ។ ហើយត្រូវចំនាយពេលមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការបង្ហោះវីដេអូទៅកាន់ YouTube Channel របស់អ្នក។ គន្លឺះ១. បង្កើត YouTube Channel ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ដូចជាអំពី ការបង្រៀនមុខវិជា្ជ ការធ្វើម្ហូប..។ ចូរកុំបង្កើតវីដេអូដែលចម្រុះលាយគ្នាហើយមិនពាក់ព័ន្ធឈ្មោះYouTube Channel។ អ្នកអាចបង្កើត YouTube Channel មួយសម្រាប់គោលដៅមួយ។ ២. ជ្រើសរើសគោលដៅដែលអ្នកស្រឡាញ់ មានន័យថា បើអ្នកចូលចិត្តធ្វើម្ហូប…