ការអុជធូបអោយបានត្រឹមត្រូវ

នៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំជូត របស់ប្រពៃណីយ៍បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកាត់ចិនហើយ តើអ្នកបានរៀបចំផ្ទះសម្រាប់ពិធីហើយឬនៅ? កម្មវិធី 3 Fun Cambodia បានអញ្ចឹងកុងដែលជាគ្រូចិនសែមករៀបរាប់អំពីការរៀបចំអុជធូបសែនជូនកុងម៉ាជីដូនជីតា និងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ និងរកស៊ីមានបានក្នុងពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន។ ចង់ថា កុងបានណែនាំអ្វីខ្លះនោះ តោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖